Baza wiedzy

Ogólnopolski Kongres WF – jak wpleść ćwiczenia kształtujące szybkość w konspekt lekcji WF, który zainteresuje uczniów?

Szybkość definiowana jako zdolność do szybkiego wykonywania ruchów tego samego rodzaju z dużą częstotliwością wiąże się ściśle z osobniczą sprawnością organizmu, ale też nabytymi związkami odruchowowarunkowymi oraz stopniem rozwoju cech motorycznych człowieka. To też jeden z podstawowych elementów przygotowania motorycznego w sprintach i konkurencjach lekkoatletycznych.
więcej

Jakie zmiany wprowadza nowa podstawa programowa z wychowania fizycznego?

Kształcenie w zakresie wychowania fizycznego wspiera całościowy rozwój biologiczny, poznawczy, intelektualny, społeczny i emocjonalny ucznia. Program nauczania wychowania fizycznego – nowa podstawa programowa ma również wspomagać podopiecznego w zdobywaniu wiedzy, uwzględniając jego indywidualne możliwości i potrzeby edukacyjne. Ponadto zajęcia wychowania fizycznego kształtują u młodych ludzi postawy prozdrowotne i potrzebę aktywności ruchowej. Autorzy nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego w odniesieniu do wychowania fizycznego zdefiniowali istotne funkcje, zadania, cele i oczekiwania programu względem uczniów. Dokument jest też zapisem tego, co nauczyciel zobowiązany jest przekazać podopiecznemu na danym etapie kształcenia.
więcej

Najefektywniejsze ćwiczenia kształtujące szybkość – interaktywna aplikacja do biegania usprawniająca trening lekkoatletyczny

Szybkość określana jest jako zdolność wykonywania dużej liczby ruchów w jak najkrótszym czasie. Definicja ta wskazuje na trzy elementy składowe tej cechy: czas reakcji prostej, prędkość i częstotliwość. Szybkość jest jedną z podstawowych składowych przygotowania motorycznego w biegach na krótkich dystansach i skokach lekkoatletycznych. Ćwiczenia kształtujące szybkość należy wykonywać z maksymalną prędkością przy optymalnym pobudzeniu układu nerwowego, czyli na etapie zajęć, kiedy ćwiczący nie jest jeszcze zmęczony. Właściwe ćwiczenia służące wypracowaniu koordynacji ruchowej muszą być więc poprzedzone przynajmniej kilkuminutową rozgrzewką na WF i zakończone serią ćwiczeń relaksacyjnych.
więcej